Ölandsbilder

Alböke med utsikt över Kalmarsund och Blå Jungfrun
©Eddie Alestedt