Ölandsbilder

Utsikt över Schäferiängarna från Långe Jans fyr på Ölands södra udde
©Eddie Alestedt