Ölandsbilder

Utsikt från Långe Jans fyr på södra Ölands udde
©Eddie Alestedt