Fullriggaren Af Chapman                                                                         Till Stockholmssidan

Fullriggaren Af Chapman används som vandrarhem på Skeppsholmen. Hon byggdes av stål i England 1888 och döptes till Dunboyne. Under brittisk flagg seglade hon som handelsfartyg och senare under namnet G D Kennedy som privatägt svenskt skolskepp. Skeppet övertogs senare av Svenska Flottan som skolskepp, då hon fick namnet Af Chapman, vilket också är namnet på vandrarhemmet. Skeppet är döpt efter viceamiral Fredrik Henrik Chapman (1721 - 1808). Rigg: Fullriggat skepp med hjälpmotor. Längd: 78,3 m. Total längd (inkl. bogspröt): 85,4 m. Deplacement: 2500 ton. Rigghöjd 43 m. Af Chapman renoverades för 100 millioner kr år 2006-2008 och återfördes till Skeppsholmen i april 2008 och ägs numera av Stockholms stad.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
©Eddie Alestedt