Djurgården

Galärparken mot Skeppsholmen

Galärparken är ett vidsträckt muromgärdat område på nordvästra delen av Djurgården som första gången blev upplåtet för marina ändamål 1722. Här vinterförvarades galärer (4-5 mastade roddfartyg) och för ändamålet anlades tre upphalningsbäddar och 30 st galärskjul, varav två skjul fortfarande finns kvar idag och används av parkteatern och som lekskola och fritidshem. Entrén till Galärvarvet och Galärvarvskyrkogården kallas den Götiska portalen och är krönt med fästningslika miniatyrtorn. Inom området finner man också Wasavarvet. Här låg tidigare Wasamuseet med regalskeppet Wasa som förliste på Stockholms ström på sin jungfrutur år 1628. Numera ligger regalskeppet i Galärparken och är en av Stockholms främsta turistattraktioner med mer än 800.000 besökare per år. I Galärparken ligger också minnesmonumentet över passagerarfartyget Estonias förlisning natten till den 28 september 1994 då 852 personer omkom på Östersjön.

nil
©Eddie Alestedt