Djurgården

Gångväg utanför Galärvarvskyrkogården

©Eddie Alestedt