Djurgården

Galärvarvskyrkogården med Livsträdet av Bertil Berggren-Askenström

©Eddie Alestedt