Drottningholms slott

Drottningholms slott sett från parken

© Eddie Alestedt