Drottningholms slott                                                Till Stockholmssidan

Drottningholms slott ligger på Lovön i Ekerö kommun. Den första slottsbyggnaden uppfördes på 1570-talet av Johan III till sin hustru drottning Katarina Jagelonica. Det ursprungliga slottet brann ner år 1691. Arkitekt Nicodemus Tessin d.ä. anlitades för att rita ett nytt slott, vilket kom att bli det nuvarande. Byggnadsarbetena startade 1692 och det nya slottet stod klart 1699. Nicodemus Tessin d.y. fortsatte med arbetet med slottets inredningar efter pappans död, liksom med anläggningen av parken. När 1744 Lovisa Ulrika av Preussen gifte sig med den svenske tronföljaren Adolf Fredrik fick hon Drottningholms slott i morgongåva. Arkitekten Carl Hårleman fick uppdraget att bygga på slottsflyglarna med en våning och barockens röda puts ersattes nu av ljust gult. År 1777 blev dock svenska staten tvungen att lösa in slottet på grund av Lovisa Ulrikas stora skulder, men den kungliga dispositionsrätten kvarstod. Sedan 1991 finns Drottningholm uppförd på FN-organet Unescos världsarvslista över världens mest skyddsvärda kulturarv som ska bevaras för all framtid. Drottningholms alla byggnader , tillsammans med parken, utgör en samlad och väl bevarad svensk slottsmiljö från 1600- och 1700-talet. Världsarvet Drottningholm omfattar slottet med omgivningar, Drottningholms slottsteater och Kina slott. Sedan 1981 bor den svenska kungafamiljen på slottet


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© Eddie Alestedt