Fartyg på Stockholms ström

Djurgårdsfärjan "Djurgården 8 " utanför Kastellholmen

©Eddie Alestedt