Fartyg på Stockholms ström

Birka Princesspå väg ut från Stadsgårdskajen

©Eddie Alestedt