Fartyg på Stockholms ström

Djurgårdsfärjan angörande bryggan vid Slussen

©Eddie Alestedt