Fartyg på Stockholms ström

Birka Princess vid Stadsgårdskajen

M/S Birka Princess byggdes 1986 i Helsingfors med längden 143m. Den 5 april 2007 gick fartyget på grund utanför Santorino. Ombord fanns 1195 passagerare och 391 man i besättningen. Slagsidan ökade på kvällen och på morgonen dagen efter sjönk Birka Princess på 140 meters djup.

 

©Eddie Alestedt