Fartyg på Stockholms ström                                    Till Stockholmssidan

Sjösättning av Briggen Tre Kronor 27 augusti 2005

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
©Eddie Alestedt