Fartyg på Stockholms ström                                    Till Stockholmssidan

Ostindienfararen Götheborg på besök i Stockholm den 4 juni 2008

Den ursprungliga ostindiefararen "Götheborg" gick på grund och förliste vid inloppet till Göteborg den 12 september 1745 på väg hem från Kinamed bland annat porslin och te i lasten. Skeppet ägdes av Ostindiska kompaniet. Från mitten av 1990-talet och tio år framåt byggdes replika av ostindienfararen Götheborg. Skeppet sjösattes den 6 juni 2003 i Göteborg. Längd 40,9 m, med bogspröt 58,5 m, höjd över vattenlinje 47 m, djupgående 5,25 m, deplacement 1150 ton. Se vidare Götheborgs hemsida http://www.soic.se/

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
©Eddie Alestedt