Gamla stan                                                                                                          karta G6

Gamla Stan med Tyska kyrkan och Storkyrkan från Stadsgården

 

nil
©Eddie Alestedt