Gamla stan                                                                                                          karta D3

Slottsbacken med Obelisken och Storkyrkan i bakgrunden

Under medeltiden kallades den öppna platsen framför kungaborgens södra sida "Stallbacken". Under Gustav Vasas tid byggdes slottets försvarsverk ut och Storkyrkans östra femsidiga kor revs. I stenläggningen finns markerat utsträckningen av en del under jord befintliga byggnadsrester. Senare hade också Gustav III planer på att låta omgestalta slottsomgivningen. Ett uttryck för dessa planer är "Obelisken" som efter kungens önskan restes på backens krön, till minne av borgerskapets insatser under ryska kriget vid 1780-talets slut. På Storkyrkans korsida står en staty av reformatorn Olaus Petri utförd av Th. Lundberg 1898.

 

©Eddie Alestedt