Gamla stan                                                                                                          karta E3

Bakom Finska kyrkan finns en minnesplats över de som stupade i Finska kriget 1939 - 45

 

©Eddie Alestedt