Gamla stan                                                                                                          karta E3

"Järnpojken" - en av Stockholms minsta statyer av Liss Eriksson. Den kallas också "Pojke som tittar på månen" och är utförd 1959 och installerad 1967.

 

©Eddie Alestedt