Gamla stan                                                                                                          karta E3

"Bollhustäppan" kallas gården bakom Finska kyrkan. Här är grinden mot Trädgårdsgatan.

 

©Eddie Alestedt