Gamla stan                                                                                                          karta C3

Hörnet av Prästgatan och Storkyrkobrinken. Till höger ser vi norra muren till Storkyrkan.

 

©Eddie Alestedt