Gamla stan                                                                                                          karta C3

Oxenstiernska palatset på Storkyrkobrinken 2 uppfördes, som en del i ett större projekt, av den gamle rikskanslern Axel Oxenstierna i början av 1650-talet under ledning av arkitekten Jean de la Vallée. Fasaden är ett utsökt och även ett av de tidigaste exemplen på den italieniserande klassicistiska palatsarkitekturen i Stockholm.

 

©Eddie Alestedt