Skansen                                                     Till Stockholmssidan

Skansen har fått namnet av den skans som Karl XIV Johan lät uppföra vid nuvarande Håsjöstapeln som lekplats till sonen Oscar, senare kung Oscar I. Delar av Skansenområdet uppläts 1891 till Artur Hazelius, där världens första friluftsmuseum anlades, på samma gång en utställning av gammal svensk byggnads- och hemkultur, folkpark och zoologisk trädgård. De sevärdheter på Skansen, som har en speciell anknytning till Stockholm är b.l.a. Bredablick, Burgmans Villa och Gubbhyllan. Skansen liksom Nordiska museet förvaltas numera av en stiftelse med staten och kommunen som delägare. Till Skansen kommer man via Djurgårdsbron och Djurgårdsvägen. Det finns flera entréer - Huvudentren vid Djurgårdsslätten, Hasselbacksporten, Bellmansporten och Sollidsporten. Skansen innehåller byggnadsminnen från olika delar av landet som t.ex Skogaholms herrgård och Högloftet med Breda blick.. Här finns också hantverksbyn med olika hantverkare som glasblåsare, bokbindare, boktryckare, bagare, snickare etc. Det finns också en kryddbod ett apotek en järnhandel och ett tobaksmuseum. Här finns olika nordiska djur som björn, varg, lo, järv, älg och sälar.
Bilderna är grupperade i fyra grupper - Hantverkare, Byggnader, Skansendjur och glaskonst.
Klicka på en av bilderna för att komma till respektive sida!