Skanstull

Skanstullsbron och Johanneshovsbron med tvärbanan i förgrunden

© Eddie Alestedt