Skogskyrkogården

I korsningen av Gunnar Asplund's allé och Skogsalmens väg

©Eddie Alestedt