Skogskyrkogården

Heliga korsets kapell i kvällsbelysning med spegelbild i dammen

©Eddie Alestedt