Skogskyrkogården

När man kommer in genom norra entrén utbreder sig ett vidsträckt gräsfält mot Trons, Hoppets och Heliga Korsets kapell

nil
©Eddie Alestedt