Stockholms Stadshus

"Dansen" av Carl Eldh 1929
©Eddie Alestedt