Stockholms Stadshus

'Dansen' av Carl Eldh

©Eddie Alestedt