Stockholms Stadshus                                              Till Stockholmssidan

Stockholms Stadshus uppfördes 1911-1923 efter arkitekten Ragnar Östberg och är ett av Sveriges främsta byggnadsverk i nationalromantisk stil. Bakom fasaderna murade av åtta miljoner tegelstenar ryms kontor, sammanträdeslokaler och festsalar. Inspirerad av italienska renässanspalats lät Ragnar Östberg bygga stadshuset runt två "piazzor" – Borgargården och Blå hallen. Stadshusets högsta torn är 106 meter. I andra änden av byggnaden finns ett annat torn som kallas för ”måntornet”. På midsommarafton 1923 invigdes Stadshuset - exakt 400år efter att Gustav Vasa hade tågat in i Stockholm. Byggkostnaderna var upp i (för den tiden) ofattbara 18 miljoner kronor.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
©Eddie Alestedt