Stockholm vid vattnet

Riddarholmen

Gråmunkeholmen beboddes från 1270-talet fram till 1527 av gråmunkarna. Därefter befolkades Gråmunkeholmen av diverse småfolk som inkvarterades i ca. femtio gårdar. Från 1620-talet i början av den svenska stormaktstiden sanerades holmen och småfolket drevs bort. Marken styckades i stora tomter vilka av Gustav II Adolf donerades till adelsmän som hade utmärkt sig i kriget. Det byggs palats (Wrangel, Banér) och namnet Riddarholmen slår igenom. Sedemera efter att slottet Tre kronor har brunnit på 1700-talet övertas adelspalatsen av ämbetsverken.

©Eddie Alestedt