Stockholm vid vattnet

Vinteris på Riddarfjärden
©Eddie Alestedt