Stockholm vid vattnet

Vinteris på Riddarfjärden

©Eddie Alestedt