Fåglar på Stockholms ström

Vid Strömbron samlas sjöfåglar för att matas

 

nil
©Eddie Alestedt