Fåglar på Stockholms ström

Här samlas änder, svanar och måsar

 

©Eddie Alestedt