Fåglar på Stockholms ström

Måsar och storskrak

 

©Eddie Alestedt