Fåglar på Stockholms ström

Änder, sothöns och storskrak

 

©Eddie Alestedt