Fåglar på Stockholms ström

Knölsvan och sothöna

 

©Eddie Alestedt