Fåglar på Stockholms ström

Svan och gräsänder

 

©Eddie Alestedt