Fåglar på Stockholms ström

I Stockholms ström finns ett grund där man kan se svanar och änder

 

©Eddie Alestedt