Fåglar på Stockholms ström

 

Mås och sothöns
©Eddie Alestedt