Fåglar på Stockholms ström                                    Till Stockholmssidan

Några bilder på fåglarna vid Stockholms ström mellan slottet och operan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
©Eddie Alestedt