Stockholm i kvällsbelysning

Slussen från Katarinahissen med Stockholms Stadsmuseum

©Eddie Alestedt