Stockholm i kvällsbelysning

Slussen med utsikt från Katarinahissen

©Eddie Alestedt