Stockholm i kvällsbelysning

Slussen med Katarinahissen och Mosebacke teater

©Eddie Alestedt