Stockholm i kvällsbelysning

Centralbron och Slussen från Munkbron

©Eddie Alestedt