Stockholm i kvällsbelysning

Stadsgården från Slussen vid Franska bukten

©Eddie Alestedt