Storkyrkan

Storkyrkan från Storkyrkobrinken
©Eddie Alestedt