Storkyrkan

Ljusgloben i Storkyrkan från 1972 av Torolf Engström
©Eddie Alestedt