Storkyrkan

Utställning av smeder i tornet på Storkyrkan
©Eddie Alestedt